Bildet viser en kvinne som holder et forstørrelsesglass foran munnen, i ferd med å få tannbehandling.

Vårt mål er å tilby deg en behandling av høyeste kvalitet

Vi tilbyr tannbehandling av alle slag, og estetisk behandling i ansiktet med filler og botox.

Vårt erfarne helsepersonell har god kompetanse innen tannbehandling og kosmetisk behandling i ansiktet. Vi streber etter å kunne gi deg den tryggheten du trenger hos oss. Vi hjelper deg å få innsikt i din behandlingsform og dette gjør vi gjennom å:

  • Vise deg nøyaktig via bilder og figurer hva som skal utføres og hvorfor, slik at du forstår hvorfor din behandling er absolutt nødvendig.
  • Gi deg forskjellige behandlingsalternativer med kostnadsoverslag for hver enkel behandling både muntlig og skriftlig.
  • Tilby smertefrie behandlinger
  • Reservere god tid for hver behandling for å hindre unødig stress og uro

Vårt mål er å utføre behandlinger av høyeste kvalitet og tilby god service. For å oppnå dette har vi tilfredsskjemaer som våre pasienter kan fylle ut helt anonymt når behandlingen er utført. Vi går senere igjennom deres tilbakemeldinger og tilpasser oss  for å leve opp til deres krav og forventninger.