Tandprotes

Bilden visar en hel-och delprotes som ligger bredvid varandra.
Tandprotes är en billigare variant av tandersättning.

Tandproteser ersätter saknade tänder snabbt och smidigt

Tandproteser är en billigare behandling för saknade tänder. De går att ta av och på, man kan ta ut dem för att göra rent dem och lufta slemhinnan i munnen. Denna typ av behandling är passande för de som pga olika faktorer inte har möjlighet att få tandbro- eller tandimplantatbehandling. Exempel på det kan vara de som har dålig ekonomi, de som inte kan ha optimal munhygien (patienter med demenssjukdom eller de med nedsatt rörelseförmåga i händerna). Tandproteser delas upp i två grupper, del-och helproteser.

Delprotes

En delprotes kan göras när man har kvar en del av sina egna tänder. Den sitter på plats genom klamrar runt de kvarvarande tänder i munnen och håller sig fast där. Delproteser fungerar bra för de som har stora mellanrum mellan tänderna så att broterapi ger osäker prognos pga risk för fraktur eller där implantatbehandling inte går att utföra.

Helprotes (gebiss)

Patienter som är helt tandlösa eller delvis har kvar tänder med dålig prognos som ska tas bort, kan få helprotes. Det kan vara patienter med grav tandlossning(tandköttssjukdom) där tänderna sitter löst, eller där tänderna är förstörda av omfattande karies(stort hull) och inte går att behålla, eller som det nämndes tidigare: för de som inte har förmågan att hålla rent optimalt.

Tandprotes pris

En helprotes (gebiss) för en käke kostar 9500 exklusive tandtekniker kostnad och ett sett med båda käkar 16900 exklusive tandteknikerkostnad. En delprotes kostar 8500 exklusive tandtekniker. Tandtekniker kostnaden beror på hur stor protesen är och hur många tänder som skall sättas i protesen. Du kan även ha rätt till refusjon från Helfo för din protes. Boka tid för gratis konsultation för att ta reda på det om du är osäker.

Tandprotes klister (festemiddel)

Vid tandlöshet under längre tid får man nedsänkt bennivå, vilket betyder att protesen inte sitter optimalt, detta förekommer främst hos äldre patienter. Man kan anpassa protesen med speciella medel, men ibland när det ändå inte fungerar så kan man gott använda sig av protesklister som heter Corega. Corega är ett temporärt klister som håller protesen på plats och är ett utmärk hjälpmedel för protesbärande patienter vid speciella tillfällen som vid möten och middagar.

Hur gör man en tandprotes?

När det har bestämts vilken protes du ska ha så tar vi ett avtryck av både över och underkäken samt ett index som visar förhållanden mellan käkarna. För precisionen skull görs inte protesen på en gång utan den provas först som en ”halvvägs gjord” protes för att vi ska se att den har god passform och om du känner dig bekväm med den innan den görs färdig. Behandlingen tar två-tre besök. Under tiden kan en temporör protes lämnas ut så patienten inte går tandlös.

Hur länge håller en protes?

Olika faktorer som tex viktnedgång eller förlust av tänder som håller protesen på plats kan spela roll i passformen och stabiliteteten. En gammal protes kan tex glappa vid ihopbitning eller sitta löst. Vi tittar efter vad problemet är och om det går att reparera protesen. I många fall kan man fylla ut utrymmet som har uppkommit mellan protes och slemhinnan pga viktnedgång med utfyllnadsmaterial. Proteser har bra hållbarhet om inga stora förändringar sker i slemhinnan eller stödtänderna. Vi erbjuder ett års garanti för alla våra avtagnbara proteser.

Nackdelar med protes

Nackdelen med protesbehandling är att det ta tid att vänja sig vid den. Det finns risk för att:

  • I början kan man få skavsår, den kan glappa och tippa.
  • Många proteser kräver att man förändrar sin tuggteknik för att den ska fungera optimalt.
  • Man måste vara mycket noggrann med proteshygienen, den måste rengöras varje dag för att minska risken för svamp och infektioner i munnen.
  • Man kan även få smakförändringar
Sist endret: söndag 10 februari, 2019
Publisert av: Majorstua Tannlegene