Spricka i tand

Bilden visar en amalgamfyllning som har gått sönder pga spricka.
Spricka i tand kan ge symptom som isningar och ömhet .

Tandsprickor i tänder kan växa och orsaka isningar i början och slutligen nervskada.

Det börjar ofta med att en liten spricka växer och ger upphov till symptom. Sprickan kan uppstå i olika tandlager och växa i olika riktningar, den kan vara i olika delar av tanden. Ibland långt ifrån nerven (bara i emaljen och kanske en liten del av dentinet), ibland kan den involvera nerven (då den ligger i större delen av dentinet). I vissa fall kan den växa extremt och dela tanden i två delar.

Orsaken till detta kan bl.a. vara:

  • Hård påbitning hos folk som gnisser (bruxism) eller pressar tänder
  • Amalgamfyllningar som blir större med tiden och spräcker tänderna
  • Stora plastfyllningar och slag vid trauma.

Spricka i tand efter slag

Det är vanligt förekommande med en spricka i tanden efter ett slag. Det är viktigt att du söker hjälp efter ett slag eller skada mot tänderna för att det inte är alltid man får symptom vid tandskada. Ett tag senare kan man t.ex. få en svullnad pga bakterieansamling kring sprickan i tanden.

Symptomer

Typiska symptom är smärta vid tuggning och isningar vid intag av kalla drycker.

Behandling

Om tanden är försedd med fyllning och patienten endast har isningar och inte tandvärk kan byte av fyllning vara ett första alternativ. Vid tandvärk har sprickan gått in till nerven och orsakat en nervinflammation, då behöver tanden rotfyllas. Om sprickan har blivit så stor att den har klyvt tanden i två måste tanden tas bort.

Sist endret: söndag 10 februari, 2019
Publisert av: Majorstua Tannlegene