Mineralisationsstörningar

Bilden visar tänder med bruna och vita fläckar som är tecken på mineralisationsstörning.
Minerlaisationsstörningar orsakar missfärgnigar på tänderna och ibland försvagar tanden.

Mineralisationsstörningar kan behandlas med fyllningar och kronor.

Tänderna utvecklas genom att mineraliseras (förkalkas) och olika faktorer kan påverka denna process:

  • Genetik
  • Medicinering under moderns graviditet
  • Trauma
  • För hög fluorhalt i dricksvattnet leda till defekter på tänderna.

De uppkomna defekterna kan sitta i olika tandlager (emalj eller dentin) och vara av olika grader. Utseendet kan variera väldigt mycket. Det kan t.ex. se ut som små runda vita fläckar framförallt på framtänderna (fluoros) eller bruna fläckar som omger delar eller hela tandkronan ofta förekommande på bakre tänder (kindtänder).

Symptomer

Vid mild grad har man nästan inga symptom. När defekten är av grav eller moderat grad så följs detta av plågsamma symptom som starka isningar vid intag av kalla drycker eller tandborstning samt vid ihopbitning och tuggande av mat.

Behandling

Det är av stor vikt att mineralisationsstörningar diagnostiseras redan vid tidig ålder för en optimal behandlingsplanering.

– Vid milda störningar kan man behandla med:

  • Flurolack
  • Sköljning med fluormunskölj bota isningarna
  • Plastfyllningar kan också vara ett alternativ vid milda defekter när man vill bygga upp tanden för att förhindra slitage eller spicka i emaljen och avlägsnande av vita/bruna fläckar för bättre estetik.

– Vid grav grad av mineralisationsstörningar kan man göra uppbyggande behandling i from av

  • Fyllningar
  • Kronor
  • Fasader

Dessa fungerer som ett nytt yttre fint skal och ger ett helt annorlunda utseende till tanden.

När vi upptäcker sådana tanddefekter kommer vi att utreda varför du har fått det problemet och diskuterar den lämpligaste terapin tillsammans med dig. Vi visar dig på modeller hur din tand kommer att se ut efter behandlingen. Sedan kommer vi att ha regelbunda uppföljningar för att observera tanden och ha den under kontroll.

Refusjon från Helfo är patienter med grav grad av mineraliseringsstörningar berättigad till.

Sist endret: söndag 10 februari, 2019
Publisert av: Majorstua Tannlegene