Lossnad krona på tand

Bilden visar en underkäke där en lossnad krona hålls med ett instrument över tanden som kronan satt på tidigare
Har din tandkorna lossnat? ta kontakt med din tandläkare snarast

Tandkronor kan ibland lossna, det ä viktigt att hitta orsaken till varför kronan har lossnat och undvika det vid fortsatt behandling på tanden

När en tandkrona lossnar kan det finnas flera orsaker:

  • Karies (hål i tand) på tand under kronan
  • Tanden under kronan har gått sönder och ibland följer en del av tanden i kronan. Ofta sker detta på rotfyllda tänder som är skörare
  • När det finns en glipa (mellanrum) mellan tand och kronan över tanden (dålig passform)
  • Tanden har slipats för koniskt/fel då kronan inte har tillräckligt med fäste för att sitta stabilt

Behandling

Det är viktigt att diagnostisera varför en krona har lossnat och behandla tanden optimalt. Först måste tanden röntgas för att se hur den ser ut både vid roten och övre delen av tanden.  Beroende på vad diagnosen är skiljer sig behandlingen.

Vid karies: om orsaken är karies måste det tas bort från tanden. Om kariesangreppet inte är alltför stort och kronan passar tillbaka på tanden kan en liten fyllning göras på tanden och kronan kan sättas tillbaka. Men vid större kariesangrepp måste om tanden går att behålla måste en ny krona göras.

Vid tandfraktur: om tanden går sönder och kronan lossnar, måste en ny krona göras på tanden.

Vid mellanrum mellan tand och krona: kronan ska bytas mot en ny tandkrona pga risk för läckage av saliv och bakterier

När kronan saknar tillräckligt fäste: en justering ska göras på tanden genom slipning då en ny krona ska göras på tanden

Temporär krona lossnad

En temporär krona är en plastkrona du får under tiden din permanenta krona görs hos tandtekniker. Ibland kan temporära kronor lossna. Om tanden isar måste kronan sättas tillbaka snarast så att tanden inte utsätts för temperaturändringar. Då finns det risk för att nerven blir inflammerad, då kan en rotfyllning behövas. Om tanden är rotfylld och botten på den är täckt med temporär fyllning kan tanden klara sig utan en temporär krona om den inte belastas mycket. Men det vore bäst att alla slipade tänder har en temporär krona för att utesluta alla risker för t.ex. fraktur och nervskada.

Sist endret: söndag 10 februari, 2019
Publisert av: Majorstua Tannlegene