Snarkning och sömnapné

Bilden visar ett par i sängen där kvinnan snarkar och mannen håller för öronen.
Har du problem med snarkning eller sömnapné? Vi erbjuder effektiv behandling med snarkskena (sömnapnéskinne).

Snarkar du? Är du ofta trött på dagen? Lösningen kan vara en snarkskena!

Vad är snarkning och sömnapné?

Snarkning är det ljud som uppstår när luftvägarna trängs till under sömnen.  Sömnapné betyder andningsstopp som uppkommer under sömnen hos en del av de som snarkar. Det finns två typer av sömnapé, central sömnapné och obstruktiv sömapné (obstruktiv sömnapnésyndrom OSAS).

Vid central sömnapné faller luftvägarna ihop, vilket leder till andningsstopp. I normala fall ingriper hjärnan och sänder signaler till kroppen för att vakna upp och andas, men den funktionen uteblir vid central sömnapné. Denna typ ska behandlas på sjukhus.

Vid obstruktiv sömnapné  får andningsstopp, men vaknar upp för att hämta andan. Antal andningsstopp avgör graden av sömnapné och kan variera kraftigt hos de drabbade. När misstanke om sömnapné föreligger, genomgår patienten en sömnutredning på sjukhus. Nedan följer olika grader av sömnapné  baserat på antal andningsstopp:

Normal: >5 andningsstopp
Mild: 5-15 andningsstopp
Moderat: 15-30 andningsstopp
Allvarlig: >30 andningsstopp

Sömnapné av mild och moderat grad kan behandlas med snarkskena hos tandläkare.  Allvarlig grad behandlas på sjukhus, där de bland annat behandlas med CPAP (continuous positive airway pressure) dvs syremask som man ska ha på natten. I vissa fall sägs det att snorkeskinne kan även användas för de med allvarlig sömnapné pga svårigheter med syrmask på natten. Det tredje behandlingsalternativet är kirurgi. Tyvärr har inte effetkten av kriurgi varit tillfredsställande då en stor del av pasienterna med genomförd kirurgi på har fått återfall inom loppet av ett år.

Tandläkare kan skicka direkt remiss till sjukhus för sömnregistrering

Om du har symptomer som liknar sömnapné så kan du kontakta din tandläkare för remiss till sömnutredning. Tandläkare har nyligen fått rätten att remittera dirket till sjukhus vid misstankar om sömnapné. Du kan dessutom testa dig för att se om du har tecken på sömnapné här:

Refusjon till snarkskena vid sömnapné?

När sömnutredningen är färdig och pasienten har blivit diagnostiserad for mild eller middels grad av sömnapné så kommer läkaren att skriva en söknad till behandlingshjelpemidler-avdelningen på sjukhuset för att se om du får godkänt en rekvisition för delar av  behandlingen (ca 3000kr).

Sist endret: söndag 10 februari, 2019
Publisert av: Majorstua Tannlegene