Graviditet och tandbehandling

Bilden visar en gravid kvinna i tandläkarstol som pratar med tandläkaren och tandsköterskan på andra sidan stolen.
Tandbehandling under graviditet är fullt möjlig men vi rekommenderar att större behandlingar görs efter förlossningen.

Gravida kvinnor får ofta tandköttsinflammation

Under graviditeten får man andra kostvanor och hormonförändringar. Man löper större risk för karies (hål i tand), tandköttsinflammation och syreskador. Man kan känna sig illamående och få kräkningar som leder till syreskador på tänderna pga det sura maginnehållet. Som det nämndes så får man ändrade matvanor och mer småätande som följd. Varje gång man äter sjunker PH-värdet i munnen och det medför större risk för karies. En annan sak som är vanligt förekommande hos gravida är tandköttsinflammation som ger blödning under tandborstning, sveda och svullet tandkött. Därför är det väldigt viktigt att sköta munhyginen under denna period.

Graviditet och bedövelse hos tandläkare

Gravida kan få bedövelse för tandbehandling men inte för mycket. Citanest-octapressin är ett bedövningsmedel som inte ska ges till gravida kvinnor.

Kan man röntgas som gravid?

Ja, digitala röntgenbilder har väldigt liten dos strålning, dessutom finns det blyförkläde att täcka överkroppen med.

Kan man få tandbehandling som gravid?

Ja, det kan man. Det är av stor vikt att man informerar sin tandläkare om att man är gravid. Årlig undersökning och enklare behandlingar kan utföras men större behandlingar utsätter man helst till efter förlossningen. Detta kan dels bero på yrsel och illamående hos patienten samt att man som gravid inte kan ligga ner på ryggen länge.

Sist endret: söndag 10 februari, 2019
Publisert av: Majorstua Tannlegene