Helfo och refundering

Bilden visar Helfo’s logo
Du kan ha rätt till refusjon från Helfo, ta kontakt med oss så får du mer information.

Du har rätt till refusjon från Helfo för en stor del av dina behandlingar

Refusjon är ett ekonomiskt stöd från Helfo som du får för en del utvalda behandlingar samt om du är drabbad av vissa sjukdomar,  https://helfo.no/helseaktor/tannlege.

Många patienter är inte medvetna om sin rätt till refusjon från Helfo. Det är inte heller alltid som vårdgivaren har den kunskapen att lägga märke till en patient med en diagnos som kan möjligtvis vara berättigad till reducerat pris. Vi har direkte oppgjør med Helfo och har tagit  flera helfo-kurser för att kunna hjälpa just dig som har rätt till extra ekonomiskt stöd pga av dina besvär och sjukdomar. Vi tar alltid upp en fullständig hälsodeklaration som kan vara grund till din rätt till refusjon.

Nedan följer de mest vanliga behandlingar som du är berättigad refusjon för:

 • Kirurgisk utdragning av tänder
 • Bettfysiologisk undesökning och behandling med bettskena för de som gnisslar/pressar tänder (patienter som har symptom som smärta i käkled samt  tuggmuskler och huvudvärk)
 • Behandling av patienter med tandlossningsproblem(periodontitt)
 • Du som lider av extrem tandläkarskräck, psykiska besvär, nedsatt rörelseförmåga, demens eller Alzheimers disease.
 • Muntorrhet (extrem grad).
 • Tandslitage.
 • Akuta besvär som orsakas av bl.a. tandabcess (refusjon ges vid punktering av tandabcess), undersökning och bilder vid svullnad pga visdomständer samt kirurgisk utdragning av dem
 • Patienter med sjelden medicinsk tilstand (SMT-listen som er delt i to, A-listen og B-listen https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-tannlege). Klicka på den angivna länken för att se vilka sjukdomar finns på listan
 • Infektionsförebyggande tandbehandling. Helfo ger ekonomisk stöd till behandling av patienter som löper stor risk till infektionsspridning från munhålan till övriga kroppen. Följande är de tillstånden:  
  • Hjärtoperation
  • Dialysbehandling
  • Organtransplantation och efterföljande immunsuppressiv behandling
  • Benmärgstransplantation
  • Stamcellbehandling
  • Högdos cellegiftbehandling
  • HIV/AIDS
  • Cancerpatienter med skelettmetastaser i förbindelse med behandling av benmodulerende medikamenter
  • Strålbehandling mot käkar vid cancersjukdom och/eller vid medicinassocierad osteonekros i käkben
  • Ofullständig emalj/dentinbildning  på tänderna (amelogenesis imperfecta och dentinogenesis imperfecta)
  • Medfödd avsaknad av anlag för tänder
  • Metallallergier
  • Ätstörningar

Om du känner dig osäker kan du med en gratis konsultation hos oss ta reda på om du är berättigad till refusjon från Helfo.

Array
Sist endret: fredag 8 februari, 2019
Publisert av: Majorstua Tannlegene