Helfo refusjon

Refusjon fra Helfo

En stor del av behandlingene dine kan gi deg rett til refusjon fra Helfo

Refusjon fra Helfo er en økonomisk støtte som du får for en del av utvalgte behandlinger, samt om du er rammet av visse sykdommer. Sjekk linken for å se hvilke sykedomer dette gjelder; https://helfo.no/helseaktor/tannlege.

Mange pasienter er ikke klar over retten de har til refusjon fra Helfo. Behandleren har heller ikke alltid nødvendig kunnskap til å legge merke til at pasienten kan ha en diagnose som kan gi rett til redusert pris.

Vi har direkte oppgjør med Helfo og har tatt flere kurs hos Helfo, for å kunne hjelpe nettopp deg som har rett til økonomisk støtte pga. dine plager og sykdommer. Vi gjennomfører alltid en fullstendig helsedeklarasjon som kan være grunnlag for rettighetene dine til refusjon for tannlegebehandling.

Nedenfor følger de vanligste behandlingene som gir rett til refusjon:

 • Kirurgisk trekking av tenner
 • Bittfysiologisk undersøkelse og behandling med biteskinne for dem som gnisser/presser tenner (pasienter med symptomer, som smerte i kjeveledd samt tyggemuskler og hodepine)
 • Behandling av pasienter med problemer knyttet til tannløsning (periodontitt)
 • Du som lider nedsatt bevegelsesevne (som f.eks. parkinsons sykdom der du får hjelp med munnhygiene), demens eller Alzheimers.
 • Munntørrhet
 • Tannslitasje
 • Akutte plager som forårsakes av bland annet tannabscess (refusjon gis ved punktering av tannabscess), undersøkelse og bilder om man er hoven pga. visdomstenner samt kirurgisk trekking av dem
 • Pasienter med sjelden medisinsk tilstand (SMT-listen som er delt i to, A-listen og B-listen https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-tannlege). Klikk på den gitte linken for å se hvilke sykdommer som står på listen
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling Helfo gir økonomisk støtte til behandling av pasienter med store risikoer for spredning av infeksjoner fra munnhulen til den øvrige kroppen. Tilstandene er følgende:
  • Hjerteoperasjon
  • Dialysebehandling
  • Organtransplantasjon og etterfølgende immunsuppressiv behandling
  • Benmargstransplantasjon
  • Stamcellebehandling
  • Høydose cellegiftbehandling
  • HIV/AIDS
  • Kreftpasienter med skjelettmetastaser i forbindelse med behandling av benmodulerende medikamenter
  • Strålebehandling mot kjeven ved kreftsykdom og/eller ved medisinassosiert osteonekrose i kjeveben
  • Ufullstendig emalje/dentinformasjon på tennene (amelogenesis imperfecta og dentinogenesis imperfecta)
  • Medfødt fravær av anlegg for tenner
  • Metallallergier
  • Spiseforstyrrelser

Om du føler deg usikker kan du ved en gratis konsultasjon hos oss finne ut om du har rett på refusjon fra Helfo.

Sist endret: fredag 11 november, 2022
Publisert av: Majorstua Tannlegene