Vad kostar ett akutbesök?

Bilden visar mynt i flera staplar.
På Majorstua Tannlegene kommer du att få ett kostnadsförslag med rimliga priser innan någon behandling utförs.

Ett akutbesök kostar vanligtvis mellan 250-1950 kr.

Du blir noggrannt informerad om  behandlingen och priset innan den påbörjas. Vid alltför omfattande behandling kan det akuta besöket överstiga det ovanstående priset men du blir informerad om allt innan något utförs.

Du får kostnadsfri konsultation hos oss om du är osäker på pris eller typ av behandling. Vi förklarar din tandstatus och diskuterar olika behandlingsförslag med dig inklusive kostnadsförslag.

Några exempel på vad ett akut besök kan kosta:

-Tandvärk. Om en rotfyllning ska utföras på tanden kostar första besöket mellan 1700-1950kr. En rotfyllning blir inte färdig vid första besöket. denna behandling tar cirka 2-3 gånger.

Mistet fyllning kostar mellan 800-1950kr

-Mistet krona:
.Om kronan går att sätta på plats igen kostar det mellan 950-1100 kr
.Om en ny krona behöver göras ligge rpriset mellan 4900-5900 kr

-Mistet bro:
.Om bron går på plats beroende på hur stor den är kostar mellan 1100-1800 kr
.Om en ny bro behöver göras beror kostnaden på omfattningen på bron och om det går att göra en bro utan någon annan behandling som rotfyllning eller tanduttagning. En bro som ersätter en saknad tand dvs en 3 ledsbro (en bro med 3 sammansittande kronor) kostar mellan 12000-14000 kr.

-Tanduttagning beror på anatomin på tanden och svårighetsgraden att ta bort den. Priset ligger mellan 950-1950kr.
.
Vid kirurgisk tanduttagning ligger priset mellan 2000-3200 kr. Du får refusjon fra Helfo vid denna typ av behandling, detta har räknats med i ovanstående pris.

-Visdomstands besvär. Om tanden inte behöver kirurgisk utdragning kan den tas ut vid första besöket då kostnaden blir ovanstående under rubriken tanduttagning. Vid kirurgisk tanduttagning måste ny tid som är längre sättas upp för patienten. Vid det första akuta besöket kan tanden spolas med antibakteriellt medel och antibiotika och/eller smärtstillande skrivas ut vid behov. Spolning med antibakteriellt medel kostar mellan 500-800kr inklusive undersökning och röntgenbilder. Patienten får refusjon för undersökningen och röntgenbilder samt för kirurgisk tanduttagning.

-Tandstensrens vid inflammerat tandkött kostar mellan 750-950kr beroende vilken diagnos patienten har. Vid behandling av tandlossning (pyrea) ska patienten få en undersökning då en plan görs för en lämplig behandling. Patienten får refusjon från Helfo vid behandling av tandlossning.

Sist endret: fredag 8 februari, 2019
Publisert av: Majorstua Tannlegene