Bildet viser en kvinne som holder et eple mot munnen. Din tannhelse er avhengig av hvor bra du tar hånd om tennene.

Din tannhelse har stor betydning for din helhetlige helsetilstand.

Det er viktig at pasientene har kunnskap om sin tannhelse.

Her finner du derfor noen punkter som kan gi deg svar på dine spørsmål og gjør deg oppmerksom på de preventive tiltak du selv kan gjennomføre for å unngå sykedomer relatert til munnen.