Ideell tannbehandling

Bildet viser 3 tannhelsepersonell der en av de står lengst frem med et smil på leppene. Ideell tannbehandling utføres kun på Majorstua Tannlegene.
Ideell tannbehandling gir deg som ikke har økonomisk mulighet den tannbehandlingen du virkelig har behov for og ønsker deg.

Ideell tannbehandling for deg som ikke har råd til den nødvendige behandlingen din.

Vi på Majorstua Tannlegene har bestemt oss for å sette av en del av vår tid til ideell tannbehandling for de som har et stort behov, men som ikke har tilstrekkelig økonomiske midler. Alle er velkomne til å søke. Det blir gjort en utredning av søkerne og ut i fra våre retningslinjer, basert på blant annet lønnsnivå, sivil status mm. Vi vil velge ut passende kandidater. Pasientene som har rett til denne tannbehandlingsformen vil bli behandlet på nøyaktig samme måte som våre andre, betalende pasienter. Disse utvalgte pasientene har også rett på behandlingsgaranti og akutt timeavtale.

Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder de som får økonomisk bistand fra NAV, ettersom de får sin tannbehandling dekket.

Sist endret: mandag 31 oktober, 2022
Publisert av: Majorstua Tannlegene